درباره ی ما
مشاغل
مشاغل
فرهنگ سازمانی dBTechnologies برپایه ی نوآوری و چالش برای ایجاد استانداردهای جدید در سیستم های صوتی حرفه ای است تا توان کاربران افزایش یابد. اگر پرشور و پر سودا و به دنبال پیشرفت همیشگی هستند از خودتان برایمان بگویید. می توانید برای فرصت های شغلی موجود با ارسال نامه ی معرفی و رزومه درخواست خود را اعلام کنید.
فرهنگ سازمانی dBTechnologies برپایه ی نوآوری و چالش برای ایجاد استانداردهای جدید در سیستم های صوتی حرفه ای است تا توان کاربران افزایش یابد. اگر پرشور و پر سودا و به دنبال پیشرفت همیشگی هستند از خودتان برایمان بگویید. می توانید برای فرصت های شغلی موجود با ارسال نامه ی معرفی و رزومه درخواست خود را اعلام کنید.
مشاغل
موقعیت های موجود
فرصت شغلی موجود نیست؟
جای نگرانی نیست، اگر فرصت شفلی مود نظر خود را پیدا نکردید، رزومه خود را از اینجا برای ما بفرستید.