محصولات
محصولات
تحقیقات مداوم بر مواد و تکنولوژی های جدید به همراه توانایی در طراحی منحصر به فرد محصولات، عناصر اصلی تجهیزات حرفه ای صوتی dBTechnologies است.
تحقیقات مداوم بر مواد و تکنولوژی های جدید به همراه توانایی در طراحی منحصر به فرد محصولات، عناصر اصلی تجهیزات حرفه ای صوتی dBTechnologies است.
محصولات
فیلتر شده توسط:
اپلیکیشن ها
اپلیکیشن ها
Touring & Live
اینستالیشن ها
سیستم های قابل حمل
انواع
انواع
سیستم های لاین آری
اسپیکرهای اکتیو
ساب ووفرهای اکتیو
استیج مونیتورهای اکتیو
اسپیکرهای پسیو
ساب ووفرهای پسیو
پاور آمپلی فایرها
سیستم های وایرلس
نرم افزارها و کنترلرها
سری ها
سری ها
VIO
FIFTY LINE
DVA
DVX
INGENIA
LVX
ES
FLEXSYS
OPERA
B·Hype
SUB Series
MINI BOX
Radio systems
Software & Controller
DISCONTINUED PRODUCTS
ACCESSORIES
ACCESSORIES
نصب
نقل و انتقال
کیف ها و کاورها
کابل ها
ابزار الکترونیک
Kits
confirm
DGS-FIFTYSUB
DP-ES1203
DRK-10 & DRK-10W
DRK-218F
DRK-FIFTY
DSF M2
FSA-VIOL210
GSA-IG
GSA-IGA
GSA-VIOL210
LP-IG
SRK-09
SRK-10
SRK-FIFTY
STA-IG
TE M10
WB 25V
WB L12V
WB L15H
WB L15V
WB OP10
WB OP12
WB OP15
WB-44
WB-REEVO210
WB-REEVO212
ADTF-2
ADTF-3
DE Case 2x DVX DM 12TH
DE Case 2x DVX DM 12TH
DF-4
DO-18
DO-218
DO-ES212
DO-FIFTY
DO-VIOS118
DO-VIOS218F
DT-50
DT-6
DT-8MINI
DTF 4
DT-VIOL210
DWK 20
SWK-18 KIT
DRP S10
DRP S15
DRP T4
FC-OP10
FC-OP12
FC-OP15
FC-VIOS1
FC-VIOS2V
RC M2
RC MS12-SUBH
RC-M1
TC 09S
TC 10
TC 10S
TC 12
TC 12M
TC 15
TC 20S/30S
TC BH08
TC BH10
TC BH12
TC BH15
TC CR08
TC CR10
TC CR12
TC ES10
TC ES12
TC ESTOP
TC F12
TC F212
TC F315
TC F8
TC IG1T
TC IG2T
TC IG3T
TC IG4T
TC S05D
TC S12D
TC S15H
TC S18H
TC S28D
TC VIOL208
TC VIOL210
TC VIOL212
TC VIOS1
TC VIOS2V
TCA 30S
TT 06
TT OP08
TT OP10
TT OP25
AFL 05
DAC 100
DAC 15
DAC 500
DAC 70
DCK 15
DCK 27
DCK 27T
DCK 45
DCK 4P
DPC 15
DPC-240A
DPTC-1000M
DPTC-120L
DPTC-160L
DPTC-500L
DPTC-70L
RDC-45F
RDC-45M
RJ45-RJ45-75
DCU-1
DCU-1
BT-Ready 4
HT-Ready 4
OWBA 800
RDA 800W
توزیع کننده ی خود را پیدا کنید.
قاره
قاره
Latin America
Europe
Africa
Asia
Oceania
Middle East
کشور
کشور