SRK-09
بازگشت به نوع نمایش استاندارد
close
SRK-09
SRK-09
کیت لوازم آویزان کردن DVA S09 DP بر فلای بارهای DRK-10 یا DRK-20. آویزان کردن سایر ماژول های فول رنج DVA (DVA T4/T8/T12) زیر ساب نیز ممکن است. همچنین می توان از آن برای تنظیمات قرار دادن روی زمین بدون فلای بار استفاده کرد. رنگ مشکی
کیت لوازم آویزان کردن DVA S09 DP بر فلای بارهای DRK-10 یا DRK-20. آویزان کردن سایر ماژول های فول رنج DVA (DVA T4/T8/T12) زیر ساب نیز ممکن است. همچنین می توان از آن برای تنظیمات قرار دادن روی زمین بدون فلای بار استفاده کرد. رنگ مشکی
کد dBTechnologies: 103030105
محصولات مرتبط
دسته بندی لوازم جانبی