بازگشت به نوع نمایش استاندارد
close
Fly Kit SRK-09W
SRK-09W
کیت لوازم آویزان کردن DVA S09 DP بر فلای بارهای DRK-10 یا DRK-20. آویزان کردن سایر ماژول های فول رنج DVA (DVA T4/T8/T12) زیر ساب نیز ممکن است. همچنین می توان از آن برای تنظیمات قرار دادن روی زمین بدون فلای بار استفاده کرد. رنگ سفید
کیت لوازم آویزان کردن DVA S09 DP بر فلای بارهای DRK-10 یا DRK-20. آویزان کردن سایر ماژول های فول رنج DVA (DVA T4/T8/T12) زیر ساب نیز ممکن است. همچنین می توان از آن برای تنظیمات قرار دادن روی زمین بدون فلای بار استفاده کرد. رنگ سفید
کد dBTechnologies:103030105A
محصولات مرتبط
دسته بندی لوازم جانبی