WB D25
بازگشت به نوع نمایش استاندارد
close
براکت دیوار
WB D25
براکت دیوار "U"شکل برای 512DX - 515DX - 712DX - 715DX - 912DX -915DX - Blackline 712BL - 715BL - 912BL - 915BL - Opera P15. قابل استفاده برای دیوار و همچنین نصب عمودی و افقی
براکت دیوار "U"شکل برای 512DX - 515DX - 712DX - 715DX - 912DX -915DX - Blackline 712BL - 715BL - 912BL - 915BL - Opera P15. قابل استفاده برای دیوار و همچنین نصب عمودی و افقی
کد dBTechnologies:103030117
دسته بندی لوازم جانبی