DVA KS10
DVA KS10
DVA KS10
DVA KS10
DVA KS10
DVA KS10
DVA KS10
بازگشت به نوع نمایش استاندارد
close
DVA KS10
DVA KS10
از این اکتیو ساب در یک سیستم کوچک PA ، روی یک پل، یا در مجموعه ی DVA K5 چه در روی زمین و چه به صورت معلق استفاده کنید. انعطاف پذیرترین اکتیو ساب لو اندِ سری DAV
از این اکتیو ساب در یک سیستم کوچک PA ، روی یک پل، یا در مجموعه ی DVA K5 چه در روی زمین و چه به صورت معلق استفاده کنید. انعطاف پذیرترین اکتیو ساب لو اندِ سری DAV
داده های تکنیکی
Speaker Type
Active Semi-horn loaded Flyable Subwoofer
داده های صوتی
Frequency Response [- 10 dB]
41 Hz - 120 Hz
Max SPL
134 dB
Directivity
Omnidirectional
LF
18 "
Voice Coil LF
4 "
آمپلی فایر
Amp Technology
Digipro® G3
Amp Class
Class D
RMS Power
900 W
Peak Power
1800 W
Cooling
Convection
Power Supply
900 W SMPS with auto range PSU
پردازشگر
Controller
DSP 56 Bit
AD/DA COnverter
24 Bit / 48 KHz
Limiter
Dual Active Multiband RMS, Peak, Thermal
Crossover Frequency LF-HF
90, 120 Hz (selectable)
Slope LF-HF
24 dB/Octave
ورودی
Input Section
2X XLR Balanced
Output Section
2x XLR Balanced
Power Sockets
1 x Powercon In +
1 x Powercon Out
Controls
1 x Input Sensitivity Rotary Switch
1 x DSP Rotary (up to 4.5 ms on-board)
1 x Polarity Inversion Switch (0°-180°)
1 x X-Over Frequency Switch (90 Hz, 120Hz)
1 x Output Mode Switch (Link - X-Over)
مکانیک
Housing
Multiplex plywood
Handles
2x Side
Pole Mount
1x M20 on top
Rigging Points
2xPick Points on top to fix DRK 10/20 rigging frames
Width
515 mm (20.27 in)
Height
640 mm (25.19 in)
Depth
720 mm (28.34 in)
Weight
43.4 kg (95.69 lbs)
نکته ها:
/images/299/1848/70x70/nocrop/q-100/align-4/digipro%20G3.png
Digipro® G3
سیستم تقویت صدا بر پایه ی پروژه های دیجیتال قبلی dBTechnologies مهندسی شده است. طراحی های قبلی این بار با وزنی کمتر و کارایی بیشتر دقیقا تکرار شده با این تفاوت که بیشترین قدرت با کمترین میزان مصرف حاصل شود.
Accessories
محصولات مرتبط
توزیع کننده ی خود را پیدا کنید.
قاره
قاره
Latin America
Europe
Africa
Asia
Oceania
Middle East
کشور
کشور