WB IG14
WB IG14
WB IG14
WB IG14
WB IG14
WB IG14
WB IG14
بازگشت به نوع نمایش استاندارد
close
براکت دیوار
WB IG14
براکت دیوار برای IG1T یا IG4T. قابل استفاده برای نصب روی دیوار حتی به صورت عمودی (یک یا دو جفت اسپیکر) یا افقی(فقط یک اسپیکر)
براکت دیوار برای IG1T یا IG4T. قابل استفاده برای نصب روی دیوار حتی به صورت عمودی (یک یا دو جفت اسپیکر) یا افقی(فقط یک اسپیکر)
کد dBTechnologies:
محصولات مرتبط
دسته بندی لوازم جانبی