Aurora Net
Aurora Net
Aurora Net
Aurora Net
بازگشت به نوع نمایش استاندارد
close
Aurora Net
Aurora Net
Aurora Net نرم افزار جدید ساخته شده توسط dBTechnologies است که مدیریت و مونیتور سیستم های تقویت صدا را به سطحی بالاتر ارتقا داده است. Aurora Net به خاطر ویژگی های منحصر به فرد و ساختار کاملا جدید کارایی بالاتری نسبت به پیشینیان خود دارد.
Aurora Net نرم افزار جدید ساخته شده توسط dBTechnologies است که مدیریت و مونیتور سیستم های تقویت صدا را به سطحی بالاتر ارتقا داده است. Aurora Net به خاطر ویژگی های منحصر به فرد و ساختار کاملا جدید کارایی بالاتری نسبت به پیشینیان خود دارد.
Aurora Net مونیتور و کنترل سیستم های تقویت صدای RDNETable را به سادگی چشم بر هم زدن در دست گرفته است. با ساخت کراس-پلت فرم (Win, Mac OSX) توسط تیم نرم افزاری dBTechnologie برای دستیابی به بیشترین میزان اتکا، Aurora Net چیزی بیش از تکامل Networkقبلی است
ویدئو
 
 
محصولات مرتبط
توزیع کننده ی خود را پیدا کنید.
قاره
قاره
کشور
کشور