Hakkımızda
Teknoloji ve Ar-Ge
Teknoloji ve Ar-Ge
Teknolojiye olan saf tutku.
Yüksek kaliteli sistemleri geniş kullanıcı tabanına yayma isteği.
40 yıldan fazla süredir profesyonel ses endüstrisi için en yeni çözümleri geliştiriyor.
dBTechnologies'in amacı budur.
Teknolojiye olan saf tutku.Yüksek kaliteli sistemleri geniş kullanıcı tabanına yayma isteği. 40 yıldan fazla süredir profesyonel ses endüstrisi için en yeni çözümleri geliştiriyor. dBTechnologies'in amacı budur.
Teknoloji ve Ar-Ge
FİKİRDEN FİZİBİLİTEYE
FİKİRDEN FİZİBİLİTEYE

Yeni bir proje nasıl tasarlanıyor?

Yeni bir ses sisteminin arkasındaki yaratıcı süreç, hem basit hem de zorlu bir yoldur.

İlk tohumlar; bir not, kağıt üzerinde bir eskiz, 360° araştırmadan gelen düşünce ve bilgi akışında donmuş bir sezgi, pazar talepleri ve son kullanıcılardan gelen geri bildirimlerdir. Fikir yakalandıktan sonra, "kağıt üzerinde" ilk fizibilite analizi başlar: ilginç fikirlere hemen ulaşılmaz, "eksiler" "artıların" üstesinden gelebilir.  Yaratıcı sürecin temel parçası, doğru denge bulunana kadar hedefi ayarlama yeteneğinde yatar, yeni bir dBTechnologies ses sistemine hayat verecek kıvılcımı görebilirsiniz.

TARİH VE YENİLİK ARASINDA
TARİH VE YENİLİK ARASINDA
 "Ses sistemi tasarımına yaklaşım, üç boyutlu tasarım ve simülasyon araçlarıyla tamamen yenilendi. Bu araçlar sayesinde fikirden ürüne geçiş önemli ölçüde azaltıldı. Bu, daha fazla güvenilirlik ve yaratıcılık için daha fazla zaman anlamına geliyor.

Bu yüzden bugünlerde 3D olarak düşünüyoruz!"
Claudio Ottani 

Araştırma ve Geliştirme Direktörü
dBTechnologies 


MADE IN DBTECHNOLOGIES
MADE IN DBTECHNOLOGIES

Laboratuvarlar ve Operasyon Birimleri

dBTechnologies Araştırma ve Geliştirme Bölümü, bağımsız ama birbiriyle bağlantılı, geleceğin ses sisteminin çalışan bir prototipini hızlı bir şekilde üretmek için gerekli yetenek ve imkânlarla donanmış farklı laboratuvarlarda yapılandırılmıştır.

Günümüze kadar gelen operasyon birimleri; Mekanik, Akustik, Elektronik, Yazılım ve Sertifikasyon Laboratuvarları’dır. Çeşitli birimlerden profesyoneller arasındaki işbirliği sayesinde, kağıda çizilen fikir, kalite standartlarını ve dBTechnologies’e özel "zevki" karşılayana kadar test edilir ve gerekirse değişiklikler yapılarak kullanıma hazır gerçek bir ses sistemi haline gelir.

İş Akışı
İş Akışı

Fizibilite çalışması onaylandıktan sonra, yeni bir ses sisteminin oluşturulmasına giden yolda çalışmalar başlar.

Ar-Ge direktörü Claudio Ottani'nin gözetiminde, Akustik ve Mekanik ekipleri, ilk fikirden ürünün "fiziksel" oluşturulmasına geçiş için gerekli tüm etkinlikleri organize eder: verilen gereksinimlere tam olarak yanıt verene kadar derinlemesine test edilecek ve değiştirilecek bir prototip.

Mekanik Tasarım
Mekanik Tasarım

Akustik ve Mekanik simülasyonlar

Mekanik ve akustik tasarımın ürünü ayrıntılı olarak tanımladığı ve simülasyon aşamasının başladığı anda; sadece tüm ayrıntılar eşleştirildiğinde ve fikir sanal olarak çalıştığında, projeler prototipleme bölümüne aktarılır.

Prototip Hazırlama
Prototip Hazırlama

Bu aşamada fikir şeklini alır: prototip; marangozluk araçları, hızlı prototip hazırlama için 3D yazıcılar ve bir atölye (metal parçalar için) ile donatılmış Ar-Ge departmanında tamamen el işçiliği ile üretilir.

Hazır olduğunda, prototip ilk fikrin mekanik fizibilitesini doğrular.

Akustik Tasarım
Akustik Tasarım

Daha sonra, prototip sonik ruhunun tanımlandığı akustik üniteye aktarılır. Bu bölümde gerekli tüm ölçümler yapılır, tüm simülasyonlar doğrulanır ve en önemlisi dinlemeye zaman ayrılır: sesle bütünleşmiş kulak, vücut ve duygular arasındaki özel etkileşim olan insan "duyusunun" yerini alacak bir yazılım yoktur.

Mühendislik duyularla tam uyum sağladığında, ses kişiliğini kazandığında ve dBTechnologies'in zevkine uyduğunda, sonunda fikrin tamama eriştiğini söyleyebiliriz.   

Tasarım ve Akustik Ekibi
Tasarım ve Akustik Ekibi

"Yeni bir kabin dinlediğimizde, kendimizi sese kaptırmış hissetmeliyiz... ve sadece bilimsel taraf zevkimizi benimsediğinde ve tüylerimiz diken diken olduğunda, ancak o zaman yeni bir ürünün doğduğunu iddia edebiliriz."

Roberto Savegnago

Mekanik ve Akustik Tasarım Bölüm Yöneticisi

Elektronik Tasarım
Elektronik Tasarım
Elektronik Tasarım

Bu birimin organizasyonunun ve iş akışının arkasındaki fikir, çok kısa sürede pre-amplifikatörlerin ve amplifikatörlerin prototiplerini hazırlamak için çok hızlı bir tasarım hattı oluşturmaktır.

Bu nedenle bu birim, seçme ve yerleştirme makinesi içeren eksiksiz bir iç montaj hattı ile donatılmıştır.

Tabii ki, bölümün çalışmalarının ilk bölümü yeni teknolojiler ve uygulamalar üzerinde 360° araştırma ve çalışmaya adanmıştır.

Bunu, donanım ve ürün yazılımı mühendislerinin gerektiğinde dahili olarak test edilecek ve değiştirilecek prototipler oluşturmak için birlikte çalıştıkları bir geliştirme aşaması izler.

Elektronik Ekibi
Elektronik Ekibi

Elektronik Birimi ekibi, markanın profesyonel serisinin yerleşik elektroniklerinin konseptinin hazırlanması, tasarımı ve mühendisliği ile görevlidir.

"Ekip, elimize bitmiş bir ürün geçene kadar, konsept aşamasından teste kadar elektronik tasarımın tüm aşamalarına aktif olarak katılır"

Daniele De Cagna

Elektronik Bölüm Yöneticisi

Yerleşik Yazılım Geliştirme
Yerleşik Yazılım Geliştirme

Yerleşik Yazılım Birimi, elektronik ve yazılım ekibi arasındaki bağlantıdır. Son kullanıcının ürünlerimizin tüm akıllı özelliklerine anında erişim sağlaması için amplifikatörlerin ve pre-amplifikatörlerin donanımlarını dBTechnologies yazılımına bağlar. Yerleşik yazılım terimi aslında yazılımın elektronik bileşenlerle en yakından ilgili kısmını ifade eder: mikrodenetleyiciler ve karttaki sensörler arasındaki iletişimi yöneterek, herhangi bir dBTechnologies cihazını "bir butona basıldığında hazır" hale getirir ve Yazılım Ekibinin tüm özellikleri tam olarak geliştirmesini sağlar.


Yazılım
Yazılım

Yazılım Ekibi, uzaktan denetim sağlayan tüm profesyonel dBTechnologies sistemlerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve kontrolü için kullanılan yazılım olan Aurora Net'in tasarımından ve geliştirilmesinden sorumludur. Sonuç olarak, yazılım ekibi elektronik tasarım ve ürün yazılımı ekibinin çalışmalarını son kullanıcı için hızlı ve sezgisel bir şekilde erişilebilir hale getirir.

Ekip, Aurora Net'in güncellemeleri ve sürümleri, yeni işlevlerin uygulanması, tüm düşük düzeyli iletişim kütüphanelerinin yönetimi, kontrol yazılımının ses cihazlarıyla arayüz oluşturmasına izin veren iletişim altyapıları ve son olarak tüm kullanıcı arayüzlerinin grafik gelişimi ile ilgilenen geliştiricilerden oluşur. 

Yerinde Test Etme
Yerinde Test Etme

Geliştiricilerin yanı sıra, ekibin önemli bir kısmı, ilk özelliklerin hazırlanmasından yazılımın sahada hata ayıklamasına ve kullanılmasına kadar yazılımın gelişimini 360° denetleyen ses teknisyenidir.

Tasarımcılar, ürün uzmanları ve son kullanıcılar arasındaki sürekli iletişime büyük önem verilmektedir. Tüm geliştiriciler, geliştirme spesifikasyonlarını doğrulayan Uygulama Mühendisleri ve Pazar Analisti ile yakından çalışır: her yeni özellik aslında bir geri bildirim koleksiyonundan ve ses teknisyenlerinin, ses mühendislerinin ve diğer ses uzmanlarının gerçek ihtiyaçlarından doğar.

Yazılım Ekibi
Yazılım Ekibi

"Çalışmalarımızın temelini sahadaki gözlemler oluşturur: yazılımın gerçek bağlamlarda nasıl kullanıldığını görebilir ve doğrudan son kullanıcılarla etkileşime gireriz."

Dario Fortini

Yazılım Bölüm Yöneticisi

Sertifikasyon Ofisi
Sertifikasyon Ofisi

Sertifikasyon Ofisi, Araştırma ve Geliştirme Departmanı bünyesinde operasyonel bir birim olarak tasarlanmıştır.

Bu formül, markanın dağıtıldığı tüm ülkelerin yönetmeliklerine uyması gereken cihazların onay süreçlerini kolaylaştırır.

"Sertifikasyon Ofisi, oluşturma sürecinin en başından itibaren departmanın iş akışında yer almaktadır: amaç, tasarımın ilk aşamalarından itibaren yönetmeliklerin dikte ettiği parametrelere uymak için tasarımcılarla birlikte çalışmaktır."

Andrea Molinari

Sertifikasyon Ofisi Yöneticisi

Teknik Ofis
Teknik Ofis

ÜRÜN MÜHENDİSLİĞİ’ne giden yol

Araştırma geliştirme merkezi ve şirketin diğer bölümleri arasında bir bilgi merkezi ve köprü olarak tasarlanan Teknik Ofis, aynı zamanda ürünlerin mühendisliğinden ve planlamanın "metronom"undan sorumludur ve fikir ile seri üretim arasındaki zorlu yolun zamanlamasını ve yöntemlerini belirler.  

Teknik Ofis, üretime giden sürecin zamanlamasını planlamakla ve izlemekle sorumlu operasyon birimidir: Ar-Ge, satın alma ofisi, satış departmanı, tedarikçiler ve üretim yöneticilerini birbirine bağlayan bilgileri toplayan ve sınıflandıran gerçek bir merkez.

Planlama
Planlama

Teknik Ofis, ürün oluşturmanın ilk aşamalarından itibaren fizibilite çalışması ve teknoloji araştırma faaliyetinde Araştırma ve Geliştirme Departmanı'nı destekler.

Her projenin fizibilitesi doğrulandıktan sonra Teknik Ofis; tasarımcıların, üretim yöneticilerinin, satış departmanının ve tedarikçilerin kriterlerini ve ihtiyaçlarını birleştirerek uygulama sürelerini ve önceliklerini planlamak için harekete geçer.

Daha sonra, Teknik Ofis, zamanlamayı ve maliyetleri optimize etmek için proje ilerleyişini sürekli izlemeye devam eder.

Prototip onaylandıktan sonra, Teknik Ofis gelecekteki üretimlerin parametrelerini ayarlamak için üretim öncesi aşamayı başlatır.

Bu andan itibaren Teknik Ofis; Üretim (örneğin montaj talimatları), Kalite Kontrol Ofisi, Satış Sonrası Departmaın, teknisyenler ve onarım personeli gibi diğer departmanlara gerekli tüm teknik belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

Teknik Ofis Ekibi
Teknik Ofis Ekibi

Farklı farklı beceriler

Teknik Ofis Ekibi, sağlam bir teknik eğitime sahip profesyonellerden oluşur; her biri fikirden son üretime kadar tüm süreci takip etmek için gerekli becerilere sahiptir.

"Üretimden önceki çalışmalar, sürekli değişimlere paralel olarak çalışan birkaç birim tarafından yürütülmektedir. Teknik Ofis, çeşitli birimler arasında bir köprü görevi görerek, zaman planlamasını uygular ve fikri bir dBTechnologies cihazının gerçek üretimine dönüştürmek için gereken belgeleri kullanıma sunar".

Stefano Roccatello

Teknik Ofis Yöneticisi